Massage Minh Tâm

2c Lê Quý Đôn, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5